Tietosuojaseloste 14.11.2018

Rekisterinpitäjä:

Elämyksen Tekijät / Pirkanmaan Erämessut
Karhulankatu 2
39700 Parkano
y-tunnus: 2901578-3
info@pirkanmaaeramessut.fi
www.pirkanmaaneramessut.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, kuten yhteystietolomakkeen täyttäminen verkkosivuillamme tai messupaikan ostaminen. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Saatamme kerätä henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on antamasi suostumus.

Henkilötietojasi saattavat vastaanottaa:

– yhdistyksemme hallitus siltä osin kuin se on tarpeellista
– laskuttajamme, joka vastaanottaa sinulta maksun
– tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpitomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
– yritys, joka ylläpitää esim. verkkosivujamme ja hoitaa markkinointia

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkosivujen kautta kerättyä tietoa enintään viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
– henkilötietoja säilytetään tietoturvallisesti salasanoilla ja muilla asiaankuuluvilla suojauksilla varustetuissa paikoissa. Messuilla esimerkiksi paperisilla arvontalomakkeilla kerätyt henkilötiedot hävitetään asianmukaisesti välittömästi, kun niitä ei enää tarvita niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi laki kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.

Evästeet kotisivuillamme:

Pirkanmaan Erämessujen verkkosivusto kerää ja analysoi tietoja verkkosivustollaan tapahtuvasta liikenteestä ja toiminnoista. Tämä tieto voi sisältää IP-osoitteesi, selaimesi (Chrome, Internet Explorer jne.), käyttöjärjestelmäsi (Windows jne.), vuorovaikutteiset toiminnot mainosten kohdalla (esim. klikkaukset tai painotukset), sekä katsotut sivut. Tämä toteutetaan käyttämällä evästeitä, saatamme käyttää evästeitä myös antaaksemme henkilökohtaisia tuotesuosituksia ja palveluita.

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tai muuttaa, mikäli käytäntömme muuttuvat tai lait ja asetukset sitä vaativat